ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
กำหนดการวันรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ห้องเรียนปกติ และ Junior English Program) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลักสูตรสองภาษา (EP) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสองภาษา (EP) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง (เอกศิลปะ)
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง (เอกศิลปะ)
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง (เอกคณิตศาสตร์)
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง (เอกคณิตศาตร์)
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย”
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน (ด่วน)
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือสรรครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 9-15 มิถุนายน 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 65
Topic : English Teachers Recruitment for Academic Year 2022
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 65
รับสมัครแม่บ้าน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือสรรครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย,วิชาเอกวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65