ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกศิลปศึกษา
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 66
ผลการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกพลศึกษา เอกวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
ผลการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย เอกภาษาไทย เอกคหกรรม
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 66
ประกาศการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร ๕ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ EP กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตรา
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 66
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน(หลายอัตรา)
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากโรงเรียนอนุบาลชลบุรี เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) และ โครงการจูเนียร์ (Junior English Program) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลักสูตร 2 ภาษา ( English Program) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร 2 ภาษา ( English Program) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 66
ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติและ Junior English Program ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
กำหนดการวันรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ห้องเรียนปกติ และ Junior English Program) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลักสูตรสองภาษา (EP) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66